Kasutustingimused

Kasutades Entu, nõustute järgima neid tingimusi ja eeskirju. On oluline, et te hoolikalt tutvuksite ja aktsepteeriksite neid põhimõtteid enne meie teenuse kasutamist. Kui teil on nende tingimuste kohta küsimusi või kahtlusi, võtke palun enne jätkamist meiega ühendust.

  1. Kasutaja vastutus: Kasutajad vastutavad ainuisikuliselt nende andmete eest, mida nad Entu platvormil hoiavad ja haldavad. See hõlmab andmete asjakohast varundamist ja hooldamist vastavalt kasutaja nõuetele ja standarditele.

  2. Andmete täpsus ja seaduslikkus: Entu ei vastuta kasutaja poolt talletatud andmete täpsuse, täielikkuse, asjakohasuse ega seaduslikkuse eest. Kasutajad peavad tagama, et nende andmed vastavad kõikidele asjakohastele seadustele ja määrustele.

  3. Konto sulgemine: Entu jätab endale õiguse kasutajakontod igal ajal ja ilma ette teatamata lõpetada. See toiming võib olla vajalik Entu poolt määratletud põhjustel, sealhulgas, kuid mitte ainult, nende tingimuste rikkumise või mis tahes käitumise tõttu, mida Entu peab teenusele või selle kasutajatele kahjulikuks.

  4. Teenuse muutmine: Entu jätab endale õiguse teenust igal ajal muuta või lõpetada, olgu see ajutiselt või alaliselt. Selliseid muudatusi võidakse teha kas ilma kasutajatele ette teatamata või ette teatades.

  5. Hinnakujundus ja kulud: Entu teenuste kasutamise maksumus sõltub objektide arvust ja salvestatud andmete mahust vastavalt meie veebisaidil toodud hinnakirjale.

  6. Teenuse garantii: Entu on saadaval "nagu on" põhimõttel, ilma igasuguste otseste või kaudsete garantiideta. See hõlmab, kuid ei piirdu, kaudsete garantiidega kaubeldavuse, sobivuse kindla eesmärgi jaoks ja mitteõigusrikkumise kohta.

  7. Vastutuse piiramine: Entu ei vastuta mitte mingil juhul otseste, kaudsete, juhuslike ega eriliste kahjude eest, mis võivad tekkida teenuse kasutamisest või suutmatusest seda kasutada. See hõlmab, kuid ei piirdu, kasumi, andmete või muude immateriaalsete kahjude kaotusega.

  8. Tingimuste muutmine: Entu jätab endale õiguse neid tingimusi igal ajal uuendada või muuta. Kasutajatele teatatakse olulistest muudatustest asjakohaste kanalite kaudu. Teenuse kasutamise jätkamine pärast selliseid muudatusi tähendab uute tingimuste aktsepteerimist.

Kasutades edasi Entu, kinnitate, et olete lugenud, mõistnud ja nõustunud nende tingimustega. Teie pühendumine nende põhimõtete järgimisele aitab tagada kõigile kasutajatele turvalise ja tõhusa keskkonna. Kui te ei nõustu ühegi osa neist tingimustest, lõpetage teenuse kasutamine koheselt.